Pri kúpe pracovnej ubuvi odporúčame kúpiť si aj náhradné šnúrky do topánok. Bezpečnosť pracovného odevu pri práci zvýšia elastické šnúrky so samozaisťovacím zámkom.