Doplňte svoj pracovný odev o respirátor a zaistite tak ochranu dýchacích ciest. Filtračné médium z polypropylénu funguje na báze elektrostatiky. Nosová svorka zaisťuje vynikajúcu tesnosť. Mäkká nosová pena a zase stará o komfort pri celodennom nosení.