O nás

Spoločnosť Peritech, s.r.o. vznikla v r. 2009 za účelom  poskytovania kompletnej ochrany a doplnkov pri práci pre Vás a Vašich zamestnancov.  

Sme perspektívna, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá poskytuje svojim zákazníkom kompletné produkty, služby a riešenia v troch základných oblastiach:

  • Osobné ochranné prostriedky
  • Personálna a profesionálna hygiena
  • Obalové hospodárstvo

Naše ochranné pracovné pomôcky (OPP) sú vhodné do všetkých odvetví priemyslu i iných pracovných odvetví. Do širokého spektra ochranných pracovných pomôcok patria: rukavice, pracovné odevy, obuv (pracovná, voľno časová, outdoorová), okuliare, štíty, ochrana sluchu, ochranné prilby, bezpečnostné postroje, filtračné masky. polomasky, respirátory proti prachu, odevy do vysokých teplôt a iné doplnky a príslušenstvo z produktov ochranných pracovných pomôcok. Spoločnosť Peritech, s.r.o. sa v r. 2009 stala distribútorom pracovných rukavíc ATG, pri výrobe ktorých sa sleduje dosiahnutie maximálnej kvality rukavíc, tak aby pomáhali chrániť najsofistikovanejší pracovný nástroj – ruku

Sme spoločnosťou , ktorej veľmi záleží na dobrom mene a vysokej kvalite ponúkaných produktov a služieb.

Kedže chceme byť silným a spoľahlivým partnerom ako pre našich zákazníkov tak aj pre našich dodávateľov, prikladáme vysoký význam starostlivému výberu dodávateľov, ktorý musia spĺňať najnáročnejšie kritéria potrebné na spoluprácu s našou spoločnosťou s cieľom zabezpečiť spoľahlivý , kvalitný a vždy dostupný servis našim zákazníkom. Dôležitým kriteriom pri výbere partnerov je ich prístup v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ochrana životného prostredia a ekologický prístup k spoločnosti.

        Vzhľadom k celkovej filozofii a prijatia stratégie smerovania spoločnosti Peritech s.r.o. , sme sa spojili s jedným z najvýznamnejším výrobcom a dodávateľom produktov osobnej a priemyselnej hygieny skupinou LUCART Group. 

Súčasný Lucart Group, na európskej úrovni, je hlavným výrobcom MG papiera na obaly a je jedným z popredných výrobcov jemného papiera a výrobkov z neho. 

Výrobná kapacita papiera je viac než 340.000 ton ročne, rozdelená do 11 papierenských strojov a 59 liniek, rozložených do siedmich výrobných závodov, päť v Taliansku a dva vo Francúzsku.

Stratégia rozvoja Lucart Group je založená na jasnom nastavení poslania, so zameraním na hlavné ciele spoločnosti:

  • kvalita výrobkov a služieb,
  • starostlivosť o zákazníka,
  • ochrana životného prostredia,
  • rešpektovanie etických a podnikateľských hodnôt.
     

K dosiahnutiu týchto cieľov musia viesť všetky strategické rozhodnutia spoločnosti.