Naozaj jednorázové utierky v zdravotnej a hospicovej starostlivosti?

Naozaj jednorázové utierky v zdravotnej a hospicovej starostlivosti?

V poslednom období rastie popularita špeciálnych utierok, ktoré sa používajú na dekontamináciu a dezinfekciu zdravotníckeho vybavenia a povrchov. Vedecké výskumy poukazujú na fakt, že kontaminované zdravotnícke povrchy a vybavenie výraznou mierou prispievajú k prenosu patogénov, ktoré potom napádajú najzraniteľnejších pacientov.

 

Dekontaminácia a dezinfekcia má teda kľúčový význam pri prevencii nákaz v nemocničných zariadeniach, domovoch dôchodcov, hospicoch a pod.

Spôsoby, akými bojovať s týmito nákazami, sú predmetom mnohých akademických debát a i dohadovania medzi nákupcami zdravotníckeho vybavenia, manažérmi a zdravotníckymi či sociálnymi pracovníkmi.

Jednou z otázok, ktorá zamestnáva tak vedcov ako i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je otázka, či je vhodnejšie používať jednorázové utierky alebo textilné utierky, ktoré sú pravidelne prané...

V tomto blogu porovnáme použitie jednorazových a prateľných utierok pri viacerých aplikáciách počnúc najdôležitejšou.

 

Boj s nákazami.

 

Pravidelné čistenie povrchov je úplnou nevyhnutnosťou pri prevencii nákaz. Prané textilné utierky namočené v dezinfekčnom prostriedku boli, a niekde stále sú, bežne používané na dezinfekciu povrchov a vybavenia.

Opakovane používané utierky však môžu byť kontaminované a teda nebezpečné. Štúdie ukazujú, že namiesto odstránenia mikróbov môžu tieto utierky naopak mikróby šíriť. Iné štúdie došli k záveru, že pranie utierok nestačí na ich dekontamináciu, ba dokonca, že  bavlnené materiály by vôbec nemali byť používané v procese zdravotnej starostlivosti, pretože znižujú účinnosť dezinfekčných prostriedkov.

Jednorázové utierky sú pri dezinfekcii vhodnejšie, pretože výrazne obmedzujú šírenie nákaz. Ich správne použitie bráni kontaminácii ďalších priestorov           i pacientov.

Používanie jednorazových utierok je obzvlášť dôležité v epidemiologicky závažnom prostredí ako sú napr. operačné sály.

 

 

Jednorázové utierky môžu byť pri starostlivosti o pacienta hospodárnejšie, ako utierky prané.

 
 

Náklady.

I keď pri zabezpečovaní dezinfekcie by náklady nemali hrať kľúčovú úlohu, často je potrebné vysvetliť a zdôvodniť potrebu opakovaných nákupov nových utierok.

Ak berieme do úvahy výlučne obstarávacie náklady jednorazových utierok, tieto sa môžu javiť ako vyššie v porovnaní s utierkami určenými na pranie. Tento zjednodušený pohľad však nezohľadňuje čas a náklady spojené s manipuláciou a praním utierok... 

Ak uvážime pevnosť a vysokú absorbčnú schopnosť jednorazových utierok ako napr. Lucart Airtech, môže byť používanie jednorazových utierok dokonca hospodárnejšie ako pranie textilných utierok.

 

Jednorázové utierky = Univerzálny pomocník

 

Dezinfekcia a dekontaminácia zdravotníckych priestorov a vybavenia, bola vždy dôležitá, v poslednom čase je však ešte viac akcentovaná v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Tu nachádzajú svoje využitie jednorázové utierky najčastejšie.

Okrem dezinfekcie sú však jednorázové utierky vďaka svojim vlastnostiam využívané i pri bežnom upratovaní (vysoká absorpčná schopnosť) alebo rannej a večernej toalete ležiacich pacientov (vysoká pevnosť) a to bez rizika krížovej kontaminácie a nákazy.

Jednorázové utierky tak s obľubou využívajú nielen zdravotnícky pracovníci a upratovacie firmy, ale i ošetrovateľky a opatrovateľky v domovoch dôchodcov, stacionároch, hospicoch i domácnostiach.

Lucart Airtech jednorázové utierky.

 

 
Súvisiace produkty

Prírez AIRTECH SELECT 29x30

3,82 €
3,18 €
bez DPH

Prírez AIRTECH SELECT 29x34

4,92 €
4,10 €
bez DPH

Prírez AIRTECH SELECT 32x38, 55ks

8,35 €
6,96 €
bez DPH

Utierka AIRTECH SELECT 370

74,98 €
62,48 €
bez DPH

Toaletný papier ECO

9,98 €
8,32 €
bez DPH