Ekorevolúcia v podnikovej hygiene!

Ekorevolúcia v podnikovej hygiene!

Nová generácia ekologického papiera vyrobená z nápojových kartónov. Výrobky Lucart Professional EcoNatural sú vyrobené recykláciou celulózových vlákien získaných z krabíc od nápojov. Lucart Professional EcoNatural je certifikovaná ako environmentálna značka. Environmentálna značka zaručuje, že produkt počas svojej životnosti, rešpektuje prísne kritériá na ochranu životného prostredia na európskej úrovni.

1) Pomoc životnému prostrediu

Lucart Professional EcoNatural je prirodzenou voľbou, ktorá reflektuje Váš záväzok k životnému prostrediu.

Inovatívny výrobný proces využíva čistú technológiu s nulovým odpadom: na čom sa podieľa mechanické pôsobenie, ktoré fyzicky oddeľuje celulózové vlákna od plastového 
a hliníkového materiálu v krabiciach od nápojov, bez použitia látok škodlivých pre človeka a životné prostredie.

Celulózové vlákna sa používajú na výrobu EcoNatural, zatiaľ čo hliník a polyetylén sú recyklované v iných výrobných aktivitách nie len na stavebný materiál či predmety každodennej potreby (napr. perá, pravítka, atď. ...), ale aj na výrobu kotviacich tyčí v Benátkach.

EcoNatural nevyrúbava stromy, ale umožňuje recyklovať materiály, ktoré by inak skončili na skládke odpadov. Týmto spôsobom významne napomáha k riešeniu problému likvidácie odpadov.

2) Poskytovaná kvalita

S Lucart Professional EcoNatural môžete ponúknuť maximálne kvalitný papier. 
Inovatívny výrobný proces   umožňuje získať 100% ekologické papierové vreckovky s vynikajúcimi vlastnosťami.
Extrémna všestrannosť produktov umožňuje ich početné využitie k uspokojeniu všetkých potrieb bez ohľadu na druh Vášho podnikania.

Vysoká pevnosť, savosť a mäkkosť.

Kvalitatívne možno recyklované celulózové vlákna z krabíc od nápojov prirovnať k primárnym vláknam, a preto môžu zabezpečiť vynikajúcu odolnosť, absorpciu a mäkkosť hotových výrobkov.

Percento dlhých vlákien obsiahnutých v recyklovanej celulóze z nápojových kartónov je vyššia ako v štandardnej zmesi vlákien. To umožňuje vyššiu odolnosť a savosť, ktoré nie je možné nájsť v žiadnom inom ekologickom výrobku.

3) Riadenie nákladov

Lucart Professional EcoNatural zaručuje kontrolu nákladov:

  • znižuje náklady na likvidáciu odpadu, pretože umožňuje recykláciu nápojových krabíc, ktoré by v opačnom prípade skončili na skládke;
  • riadi prevádzkové náklady vďaka vysoko výkonným produktom spolu s dávkovacím systémom, ktorý poskytuje len potrebné množstvo papiera bez akéhokoľvek odpadu (napr. L-ONE a rada Identity);
  • udržujú pod kontrolou náklady na životné prostredie a sociálne náklady vzťahujúce sa na využívanie surovín.